องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 158 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ภดส 1 ประจำปี 2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]6
2 ราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 29 มี.ค. 2567 ]7
3 ประกาศ ภดส 3 ประจำปี 2567 [ 7 พ.ย. 2566 ]17
4 รายงานผลจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]13
5 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 15 ส.ค. 2566 ]42
6 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 26 มิ.ย. 2566 ]69
7 โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร [ 20 มิ.ย. 2566 ]50
8 ประกาศ ภดส 1 ประจำปี 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]57
9 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.บางพลับ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]66
10 ราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 7 ก.พ. 2566 ]61
11 ประกาศ ภดส 3 ประจำปี 2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]86
12 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ 20 ต.ค. 2565 ]46
13 3 กลุ่ม ที่ต้องระวังในการใช้กัญชา [ 20 มิ.ย. 2565 ]155
14 วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]277
15 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 27 พ.ค. 2565 ]156
16 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ๒๕๖๔ [ 27 พ.ค. 2565 ]165
17 สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ๒๕๖๔ [ 27 พ.ค. 2565 ]158
18 วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]197
19 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด [ 20 พ.ค. 2565 ]7292
20 กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]183
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8