องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เเผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 31 ส.ค. 2564 ]220
2 เเผ่นพับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 31 ส.ค. 2564 ]222
3 เเผ่นพับอนุรักษ์น้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 31 ส.ค. 2564 ]224
4 เเผ่นพับการคัดเเยกขยะมูลฝอยด้วยหลัก3R องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 31 ส.ค. 2564 ]223
5 เเผ่นพับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 31 ส.ค. 2564 ]215
6 เเผ่นพับต่อต้านคอร์รัปชัน องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 31 ส.ค. 2564 ]209
7 เเผ่นพับการอนรักษ์สิ่งเเวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 31 ส.ค. 2564 ]220
8 เเผ่นพับกรมประมง กฎหมายประมงน้ำจืดที่ควรรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 31 ส.ค. 2564 ]228
9 เเผ่นพับข้อเเนะนำเพื่อการขออนุญาต ก่อสร้างดัดเเปลง เเละรื้อถอน อาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 31 ส.ค. 2564 ]209
10 เเผ่นพับวิธีประหยัดพลังงานอีกหนทางช่วยชาติของคนไทย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 31 ส.ค. 2564 ]218
11 เเผ่นพับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ต้นต่อโรคปอดอักเสบหรือโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 31 ส.ค. 2564 ]217
12 เเผ่นพับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 31 ส.ค. 2564 ]196
13 เเผ่นพับกฎหมายน่ารู้กับท้องถิ่นของเรา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วน [ 31 ส.ค. 2564 ]204
14 เเผ่นพับวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 31 ส.ค. 2564 ]209
15 เเผ่นพับการคัดเเยกขยะที่ต้นทางเเละการจัดการขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 31 ส.ค. 2564 ]203
16 เเผ่นพับขยะเเละการจัดการขยะด้วย3R องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 31 ส.ค. 2564 ]215
17 เเผ่นพับการคัดเเยกขยะมูลฝอยลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 31 ส.ค. 2564 ]204
18 เเผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบางพลับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 31 ส.ค. 2564 ]213
19 เเผ่นพับรู้ทันไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่หรือไวรัสโควิด-19 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 31 ส.ค. 2564 ]223
20 แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 31 ส.ค. 2564 ]210
 
หน้า 1|2