องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการประชาชนการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 27 เม.ย. 2564 ]187
2 คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 27 เม.ย. 2564 ]166
3 คู่มือประชาชนการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 27 เม.ย. 2564 ]163
4 คู่มือประชาชนการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 27 เม.ย. 2564 ]160
5 คู่มือประชาชนการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 27 เม.ย. 2564 ]164
6 คู่มือสำหรับประชชนการจดทะเบียนพ ณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 27 เม.ย. 2564 ]173
7 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาญิชย์พ.ศ. 2499 กรณี [ 27 เม.ย. 2564 ]156
8 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย [ 27 เม.ย. 2564 ]159
9 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 27 เม.ย. 2564 ]166
10 คู่มือประชาชน การแจ้งถมดิน [ 27 เม.ย. 2564 ]157
11 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 27 เม.ย. 2564 ]164
12 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 27 เม.ย. 2564 ]155
13 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 27 เม.ย. 2564 ]165
14 คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอรับกำรสงเคราะห์ผู้ป้วยเอดส์ [ 27 เม.ย. 2564 ]151
15 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน [ 27 เม.ย. 2564 ]153
16 คูู่มือประชาชน(การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ย [ 11 ก.ย. 2562 ]149
17 คู่มื่อประชาชน(การลงทะเบียนและยื่นคำขำรั [ 11 ก.ย. 2562 ]156
18 คู่มื่อประชาชน(การลงทะเบียนและยื่นคำขอรั [ 11 ก.ย. 2562 ]160
19 คู่มือประชาชน(การรับชำระภาษีป้าย) [ 11 ก.ย. 2562 ]141
20 คู่มือประชาชน(การรับชำระภาษีโรงเรือนและท [ 11 ก.ย. 2562 ]151
 
หน้า 1|2