องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ITA คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 4 เม.ย. 2565 ]145
2 คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 4 เม.ย. 2565 ]143
3 คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 4 เม.ย. 2565 ]143
4 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 4 เม.ย. 2565 ]136
5 คู่มือหลักเกณฑ์การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 เม.ย. 2565 ]138
6 คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 เม.ย. 2565 ]143