องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง [ 5 เม.ย. 2565 ]166
2 อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 4 เม.ย. 2565 ]161
3 อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม [ 4 เม.ย. 2565 ]158
4 อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง [ 4 เม.ย. 2565 ]153
5 อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกสภาองค์การ่บรหารส่วนตำบล [ 4 เม.ย. 2565 ]164
6 อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักปลัด [ 4 เม.ย. 2565 ]184
7 อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร [ 4 เม.ย. 2565 ]154
8 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ [ 4 เม.ย. 2565 ]164
9 อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ [ 27 ม.ค. 2565 ]181