องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถื่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)
 
อุตสาหกรรมและการโยธา
ศักยภาพ
แผนงานสร้างความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา
แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานรักษาความสงบ
แผนงานเกษตร
ครุภัณฑ์
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บางพลับ