องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ITA ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการกองสาธารณสุข การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(ตค [ 31 มี.ค. 2566 ]41
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการ "การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(ตค.๖๕-มีค.๖๖)" [ 31 มี.ค. 2566 ]37
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองคลัง "การขออนุญาตใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖" [ 31 มี.ค. 2566 ]34
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการกองการศึกษาฯ "การรับสมัครเด็กปฐมวัยเรียนใน ศพด.บางพลับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖" [ 31 มี.ค. 2566 ]33
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]39
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการ งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(ตค.๖๔-เมย.๖๕) [ 29 เม.ย. 2565 ]159
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการ การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(ตค.๖๔-เม [ 29 เม.ย. 2565 ]157
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(ตค.๖๔-เมย.๖๕) [ 29 เม.ย. 2565 ]158
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการ การขออนุญาตใช้น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(ตค.๖๔- เม.ย ๖๕) [ 29 เม.ย. 2565 ]147