องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09:00 น. นายนเรศ  หนูทอง ปลัดอำเภอสองพี่น้อง พร้อมคณะ  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ นำโดย นางสาวสังวาลย์ สงกูล หัวหน้าสำนักปลัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางพลับ ลงพื้นที่สุ่มตรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก พื้นที่ตำบลบางพลับ ตามข้อมูลที่บันทึกในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย อปท (DLA waste)

2024-03-21
2024-03-19
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-01-17
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-02
2023-12-27