องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


นายอำเภอสองพี่น้องมอบวัสดุุอุปกรณ์ซ่อมแซม่บ้านพักอาศัยแก่ประชาชนที่ยากไร้ตำบลบางพลับ


๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ นายไพฑูรย์ วงศ์วีรกุล นายอำเภอสองพี่น้อง พร้อมด้วยนายชาตรี แย้มบางยาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับและคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๕ และหมู่่ที่ ๗ ตำบลบางพลับ เพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับประชาชนที่ยากไร้ จำนวน ๙ หลังคาเรือน

2024-03-21
2024-03-19
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-01-17
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-02
2023-12-27