องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์และป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ และกิจกรรมจิตอาสา


๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.นายชาตรี  แย้มบางยาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง/ส.อบต.บางพลับ/จิตอาสาตำบลบางพลับ ร่วมกิจกรรมโครงการ"รณรงค์และป้องกัน

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการน้ำดื่ม/ผ้าเย็นให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ 

2024-03-21
2024-03-19
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-01-17
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-02
2023-12-27