องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖


วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสกสิทธิ์  บุษบา ประธานสภา อบต.บางพลับ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

2024-03-21
2024-03-19
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-01-17
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-02
2023-12-27