องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS)


       องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service : OSS) เพื่อแนะนำให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการจุดเดียวเสร็จเรียบร้อย 

2024-02-07
2024-01-17
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-02
2023-12-27
2023-12-15
2023-10-25
2023-07-20
2023-06-26