องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร


วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นำโดยนายชาตรี แย้มบางยาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและทุกภาคส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบลบางพลับ ร่วมทำกิจกรรมปลูกพืชสวนสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภัคดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรให้เด็ก และเยาวชน และประชาชนในชุม ได้เห็นคุณค่าของสมุนไพร ที่มีอยู่ในชุมชนรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพ การอนุรักษ์และการใช้สมุนไพรไทยและสมุนไพรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ #1 อปท1สวนสมุนไพร # กิจกรรมที่ 3 สวนสมุนไพรท้องถิ่นทรงคุณค่า # กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น #สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น
2024-03-21
2024-03-19
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-01-17
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-02
2023-12-27