องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบางพลับ


วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบลบางพลับ  รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางพลับ เขต ม.3  บ้านดอนกระเบื้อง    ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (Big Day ) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566  ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำชุมชน และประชาชน  เข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมรับฟังการบรรยาย ณ บริเวณ บ้านกำนันสมหวัง  โพธิ์ทอง ช่วงเวลา 09.00 น.  และร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  สส. ในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566

2024-02-07
2024-01-17
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-02
2023-12-27
2023-12-15
2023-10-25
2023-07-20
2023-06-26