องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และงานผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖


เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ นายชาตรี  แย้มบางยาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และงานผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อสืบสานประเพณีไทยที่สืบทอดมาแต่่โบราณ และอนุรักษ์วัฒนธรรม และเพื่อให้ลูกหลานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ บุพการี ผู้อาวุโส

2024-02-07
2024-01-17
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-02
2023-12-27
2023-12-15
2023-10-25
2023-07-20
2023-06-26