องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


โครงการสตรีไทยกับสมุนไพรลูกประคบ


วันที่ 30 พฤษภาคม 2565  นายชาตรี  แย้มบางยาง  เป็นประธานเปิดงาน การฝึกอบรมโครงการสตรีไทยกับสมุนไพรลูกประคบ  โดยมีประชาชนตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบางพลับ  ได้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว  และรู้จักการใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในการทำลูกประคบ และสามารถรักษาโรคกล้ามเนื้อได้เองในเบื้องต้น

2023-03-20
2023-03-20
2023-02-17
2023-01-03
2022-11-03
2022-08-30
2022-07-19
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-09